پس از راه اندازی حمله های موشکی طالبان بر فرودگاه قندهار، اکنون وزارت دفاع امریکا از گروه طالبان خواسته است تا میزان خشونت شان را کاهش دهند. بر بنیاد گزارش ها یک روز پیش، طالبان فرودگاه قندهار را موشک باران کردند که از اثر آن تلفات مالی هنگفتی بر جا ماند. گفته میشود این – بشتر خوانید…