طالبان بر پاسگاه های امنیتی بند سلما و شاه و عروس حمله کردند

 

 

 

همزمان با دوام وحشت و جنایت گروه طالبان در افغانستان، این گروه تلاش دارند تا تمامی زیربناهای افغانستان نابود گردد. در تازه ترین مورد، حکومت افغانستان اعلام کرده است که از اثر حمله ی طالبان بر پاسگاه های امنیتی بند سلما در هرات و بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره ی کابل بخش های از این دو بند به گونه ی قسمی تخریب شده است. نظام خپلواک، سخنگوی اداره ملی تنظیم امور آب می گوید که طالبان مسلح بر پاسگاه های امنیتی بند سلما در ولایت هرات و بند شاه و عروس در ولایت کابل حمله کرده اند، که در نتیجه آن گلوله به بدنه دیوار بند شاه و عروس اصابت نموده و خسارات نسبی را به دیوار آن وارد کرده است.

 

نظام الدین خپلواک، سخنگوی اداره ملی تنظیم امور آب می گوید: “طالبان مسلح بر بند های سلما و شاه و عروس حمله ی مسلحانه انجام داده اند که در نتیجه ی آن به دیوار بدنه ی بند شاه و عروس آسیب رسیده است. اداره ی ملی تنظیم آب از گروه طالبان میخواهد که در جریان درگیری ها به دارایی های عامه آسیب نزنند؛ این پروژه های عام المنفعه هستند که برای توسعه ی افغانستان، ایجاد فرصت های کاری، تنویر خانه های مردم و موارد دیگر اهمیت به سزا دارد. نیاز است تا همه به گونه ی مشترک از تأسیسات عامه و پروژه های ملی به گونه ی مشترک محافظت کنیم.”

 

حکومت افغانستان در حالی بر محافظت از دارایی های عامه از سوی هراس افگنان طالب تأکید می ورزد که در جنگ چهار ماهه پسین در سراسر افغانستان، این گروه ده ها پروژه ی زیربنایی و عامل المنفعه را نابود کرده اند. در تازه ترین مورد، گزارش ها از ولسوالی سرخرود ننگرهار می رساند که این گروه با تخریب کامل سه پُل توانسته اند مسیر رفت و آمد باشنده های سرخرود را به چالش بکشانند.

 

حکومت افغانستان اعلام کرده است که در نبردهای پسین میان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و هراس افگنان طالب، دست کم چند میلیارد افغانی به دارایی های عامه ی کشور آسیب رسیده است. مقام های حکومتی تأکید می ورزند که طالبان هرچند مدعی هستند که این تأسیسات را حفظ میکنند، اما بر بنیاد دستورهای که از پاکستان گرفته اند، این گروه هیچ اراده ی برای حفظ و نگهداشت داریی های عامه ندارند، بلکه بر خلاف طالبان تلاش دارند تا تمامی دارایی های ملی را تخریب کنند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده اند.