باجدهی به اسلام آباد و امتیازگیری برای طالبان

September 16, 2020

در حالی که امریکا قدرت تک تاز در جهان است، اما ظاهرن سیاست های اشتباه واشنگتن چهر

Dangerous Taliban prisoners

سه متهم حمله های خودی بر نظامیان امریکایی مشمول 300 زندانی خطرناک طالبان

August 30, 2020

همزمان با شدت بخشیدن به تلاش های صلح و آغاز گفت و گوهای میان افغانان، اکنون

Afghan Security forces in Takhar

خشونت های طالبان در یک روز جان 34 تن را گرفت

August 21, 2020

همزمان با تلاش ها برای آغاز گفت و گوهای میان افغانان، دست کم ده ها تن در یک روز از