دانش: غنی در پی ایجاد حکومت مشارکتی با طالبان است

 

 

بزرگداشت از سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات؛ اما حاشیه های این مراسم بزرگداشت از این روز نیز سیاست زده شده است.

 

معاون دوم رییس جمهور غنی که برای اشتراک در مراسم سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات در مرکز رسانه های حکومت حضور یافته است؛ بر گفت و گوهای صلح با طالبان و کاهش خشونت تأکید می ورزد. سرور دانش میگوید: «با بیرون شدن نیروهای خارجی ازا فغانستان، گروه طالبان هیچ توجیه ی دیگری برای نبرد ندارند و در واقع با این کار نظامیان امریکایی، طالبان خلع سلاح شده اند، افغانستان جامعه، قوانین و تمامی ارزش های اسلامی را بهتر از طالبان تطبیق میکند.»

 

دانش در این مراسم، طالبان را بی سواد و ناتوان دانسته تأکید می ورزد که با خواندن 4 سال مدرسه، کسی نمیتواند قرآن شناس شود؛ سرور دانش میگوید که طالبان بی سواد و جاهلان قرن هستند. معاون دوم رییس جمهور، از طرح جدید رییس جمهور غنی نیز پرده برداری میکند.

 

او میگوید: «طرح تدوین شده ی حکومت افغانستان برگرفته از ایجاد حکومت مشارکتی صلح با طالبان است؛ رییس جمهور غنی، هیچ تمایلی برای تکمیل دوره ی حکومت خویش ندارد، اما میخواهد اطمینان یابد که افغانستان بار دیگر به بحران نمی رود و انقطاع در این کشور به میان نخواهد آمد

 

اما آزادی بیان در افغانستان با افزایش حمله های هدفمند مخالفان مسلح نظام، زنگ هشدار را برای فعالان رسانه یی به صدا درآورده است. نجیب شریفی، رییس کمیته ی مصونیت خبرنگاران به این باوراست که تهدیدات امنیتی در وضعیت کنونی سبب افزایش خود سانسوری شده است.

 

نجیب شریفی رییس کمیته مصونیت خبرنگاران

 

آقای شریفی گفته است: «خودسانسوری به حدی افزایش یافته است که در 20 سال گذشته این گونه نمونه ی را رسانه های افغانستان تجربه نکرده بودند؛ در واقع ناتوانی حکومتی در پیگیری تهدید های امنیتی به جان خبرنگاران سبب شده است تا خبرنگاران از گفتن واقعیت ها خود داری نمایند.»

 

اما این گفته های رییس کمیته ی مصونیت خبرنگاران، با واکنش وزیر اطلاعات و فرهنگ رو به رو شده است. طاهر زهیر سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ می گوید: «حکومت هرگز در برابر پرونده های خبرنگاران بی تفاوت نبوده و به محض رسیدن پرونده های خبرنگاران دست به کار شده است. این بی انصافی است که گفته شود، حکومت هیچ کاری را برای رسیده گی به پرونده های خبرنگاران انجام نداده است.»

طاهر ظهیر وزیر اطلاعات و فرهنگ

 

دیبورا لیونز، فرستاده ی ویژه ی دبیر کُل سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که این سازمان در کنار مردم افغانستان میماند و از دست آوردهای کنونی این کشور دفاع خواهد کرد. بانو لیونز می افزاید: «ما در کنار مردم افغانستان و فعالان رسانه یی این کشور خواهیم ماند و از دست آوردهای آنان پشتیبانی خواهیم کرد. ما میخواهیم اطیمنان یابیم که افغانستان بار دیگر به بحران نمی رود.»

 

به باور معاون ارتباطات استراتژیک ریاست جمهوری، رسانه های افغانستان بزرگترین دست آورد کشور است و این رسانه ها تا حد زیاد خود جوش بوده اند. از روز جهانی مطبوعات در حالی در کابل بزرگداشت شد که در حال حاضر قتل های هدفمند در برابر خبرنگاران افزایش یافته است. تنها در سال 2020 میلادی بیش از 10 خبرنگار در سراسر کشور جان های شان را از دست داده اند، اما تا اکنون در پیوند به قتل این اهداف اطلاعات بیشتری با خانواده ی قربانیان شریک نشده است.