شکستن محاصره ی طالبان در ارغستان قندهار پس از چند هفته

 

 

سر انجام نیروهای ارتش و پولیس توانستند تا با وارد کردن تلفات سنگین به جنگجویان طالب در ولسوالی ارغستان قندهار، نظامیان گیرمانده ی ارتش و پولیس را نجات دهند. منابع در این ولسوالی میگویند که پایگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار که از چندین هفته بدین سو در محاصره گروه طالبان قرار داشت اکنون از محاصره ی طالبان بیرون شده است.

 

در تازه ترین مورد، یک منبع امنیتی که نمیخواهد نامش گرفته شود، به آژانس خبری پاسبانان می گوید که نیروهای کمکی به منظور نجات تمامی نیروهای گیرمانده به پایگاه در حال محاصره رسیده اند و نیروهای گیرمانده را نجات داده اند. این منبع می گوید: «این عملیات در تبانی نیروهای زمینی و هوایی انجام شده است، در حال حاضر ما در پایگاهی حضور داریم که نیروهای امن و عامه محاصره مانده بودند. وضعیت هم اکنون به حالت عادی برگشته است.»

 

پیش از این احمد فواد، یکی از نظامیان گیرمانده در گفت و گو با پاسبانان تأکید ورزیده بود که آنان از هفته های بدین سو در وضعیت دشوار قرار دارند و حتا غذای برای خوردن نمی یابند، اکنون این منبع می افزاید که احمد فواد، فرمانده نیروهای امن عامه و پایگاه نیروهای سرحدی که در محاصره گروه طالبان قرار داشت به تسلط نیروهای دولتی درآمده است و وضعیت امنیتی در این منطقه دوباره به حالت عادی برگشته است.

 

همزمان با این، نیروهای هوایی و زمینی ارتش، در روزهای پسین زمان دشواری را تجربه میکنند. بر بنیاد گزارش ها طالبان در این مدت حمله های شان را در بزرگ شهر های کشور به گونه ی بی پیشینه افزایش داده اند. گزارش ها از میدان های نبرد می رساند که در درگیری های طالبان با نیروهای امنیتی در روزهای پسین بیش از 1000 جنگجوی طالب به قتل رسیده اند.

 

اما گروه طالبان با رد این ادعا تأکید می ورزد که در حمله ی این گروه بر بخش های از ولایت بغلان و دیگر ولایت های کشور ده ها نظامی ارتش و پولیس با تجهیزات شان به طالبان پیوسته اند، موردی که بارها از سوی وزارت های دفاع و داخله ی کشور رد گردیده است.