معافیت تمامی پیمانکاران نظامی و ملکی امریکا ناتو از پرداخت مالیات در افغانستان

 

 

در تازه ترین مورد، شماری از رسانه های امریکایی گزارش کرده اند که حکومت افغانستان تمامی ادعاهای مالیاتی بر پیمانکاران نظامی امریکا و ناتو را لغو می کند. در تازه ترین مورد پایگاه خبری اناکستی نگاشته است که پس از رأی زنی های چند ماهه سر انجام حکومت افغانستان به این تصمیم رسیده است که تمامی ادعاهای مالیاتی پیمانکاران دفاعی ناتو را در افغانستان معاف میکند. بر بنیاد این گزارش: «پس از گفت و گوی مستمر چند ساله با حکومت افغانستان، پیمانکاران امریکایی به بزرگترین دست آورد رسیدند و آن این که شرکت های پیمانکار فعال در افغانستان از ادعاهای مالیای معاف می شوند.»

 

در نوشته ی که از سوی این پایگاه منتشر شده همچنان آمده است: «در پنجم می 2021 میلادی، کمیسیون تطبیقی افغانستان و ناتو، و کمیسیون مشترک ترابری، سر انجام حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم شده است تا تمامی ادعاهای مالیاتی بر پیمانکاران خارجی را که در افغانستان فعالیت کرده اند را لغو کند.»

 

این پایگاه خبری همچنان نگاشته است که در مباحث صورت گرفته میان امریکا، ناتو افغانستان مسأله متمرکز بود به این که آیا حکومت افغانستان مالیات بر درآمد کارمندان خارجی و همچنان پیمانکاران امریکایی و ناتو را لغو میکند یا نه؟ پس از امضای چندینی تفاهمنامه ی مشترک میان افغانستان، امریکا و ناتو در سال های گذشته، سر انجام تصمیم بر آن گرفته شد که تمامی پیمانکاران خارجی و کارمندان شان از پرداخت مالیاتی به حکومت افغانستان معاف هستند.

 

بر بنیاد یادداشت دیپلوماتیک 202 که در سال 2002 میلادی میان حکومت پیشین افغانستان و امریکا به امضا رسیده بود، تصمیم بر آن شد تا تمامی کارمندان ملکی و نظامی، پیمانکاران و کارمندان آنان نباید تابع روند مالیاتی و هم هزینه های معادل آن در افغانستان قرار گیرند، البته این تفاهمنامه بیشتر در بر گیرنده ی آن عده از پیمانکارانی بود که در افغانستان فعالیت داشتند.

 

ناتو نیز پس از امضای تفاهمنامه ی وضعیت نیروها به توافق مشابه با حکومت افغانستان دست یافت. که بر بنیاد این تفاهمنامه تمامی پیمانکاران متعلق به ناتو از پرداخت های مالیاتی در کشور معاف شوند. هرچند حکومت مالیه ی افغانستان با طرح های متفاوت تصمیم داشت تا پیمانکاران امریکایی و ناتو را تابع روند پرداخت مالیاتی بسازد، اما سر انجام حکومت افغانستان تصمیم گرفت تا پرداخت مالیاتی کارمندان خارجی در کشور را معاف کند.